Οι υποδοχείς CB1 εντοπίζονται κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ οι υποδοχείς CB2 βρίσκονται κυρίως στο ανοσοποιητικό και περιφερικό νευρικό σύστημα.