• Ελληνικά
  • English
caret icon

Επικοινωνία

Tikun Olam Greece S.A.
Πανεπιστημίου 25-29, 10564 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 6770600, +30 274 1111 900
Ιστότοπος: https://tikuneurope.com/el/
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 145740301000

Για ιατρική πληροφόρηση επικοινωνήστε με το Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης στο τηλέφωνο:
(+30) 210 6770600 Δευτέρα-Παρασκευή 9:00πμ-17:00μμ
Email: medinfo@leanpharmaservices.com 

Για αναφορά παραπόνων ποιότητας επικοινωνήστε με το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας στο τηλέφωνο:
(+30) 210 6770600 Δευτέρα-Παρασκευή 9:00πμ-17:00μμ
Email:quality@leanpharmaservices.com

Για αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών επικοινωνήστε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης στο τηλέφωνο:
(+30) 210 6770600 24ωρη γραμμή
Email: safety@leanpharmaservices.com

Μπορείτε να αναφέρετε τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες και μέσω του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς στα παρακάτω στοιχεία συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την κίτρινη κάρτα.

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Ιστότοπος για ηλεκτρονική
συμπλήρωση της κίτρινης κάρτας:
https://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral