• Ελληνικά
 • English
caret icon

Οι εγκαταστάσεις της Tikun Olam Europe

Οι εγκαταστάσεις της Tikun Olam Europe με έδρα την Ελλάδα, εκτείνονται σε μια περιοχή 56.000 τ.μ. στην Πελοπόννησο (Εξαμίλια, Κορινθίας). Το εργοστάσιο περιλαμβάνει τρεις μονάδες, τη μονάδα θερμοκηπιακής καλλιέργειας φαρμακευτικής κάνναβης (16.000 τ.μ.), τη μονάδα πρωτογενούς επεξεργασίας των συλλεγόμενων φυτών (1.000 τ.μ.) και τη μονάδα παραγωγής & συσκευασίας τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης (1.500 τ.μ.). Τα θερμοκήπια εκτείνονται σε μικτή έκταση 21.000 τ.μ. και περιλαμβάνουν τα απαραίτητα ξεχωριστά «διαμερίσματα» για τη διενέργεια των διαφόρων σταδίων ανάπτυξης των φυτών.

Στην εγκατάσταση υπάρχουν επιπλέον: ειδικοί χώροι αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, βοηθητικά κτίρια και κτίριο διοίκησης.

Το σύνολο της έκτασης του εργοστασίου βρίσκεται υπό συνεχή φύλαξη, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές, ψηφιακούς κινδύνους, κλοπή και παρείσδυση, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων και η απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας.

Μονάδα Θερμοκηπιακής Καλλιέργειας

Μονάδα Θερμοκηπιακής Καλλιέργειας

Σε συνολική έκταση 21.000τ.μ., η θερμοκηπιακή μονάδα της Tikun Olam Europe στην Ελλάδα, περιλαμβάνει: το φυτώριο των μητρικών φυτών, το δωμάτιο ανάπτυξης των κλώνων από τα μητρικά φυτά, και τον κυρίως χώρο μεταφύτευσης και επάνθισης των νεαρών φυτών.

Η μονάδα είναι σχεδιασμένη με τις υψηλότερες προδιαγραφές για τη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών ανάπτυξης και σταθερότητας των φυτών και τη μεγιστοποίηση του χώρου καλλιέργειας, ενώ περιλαμβάνει και ειδική εγκατάσταση για τη θέρμανση και ύδρευση του χώρου.

Η περιοχή του θερμοκηπίου συνδέεται απευθείας με την περιοχή πρωτογενούς επεξεργασίας μετά τη συγκομιδή των φυτών, προκειμένου να συμμορφώνεται με τα πρότυπα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής (Good Agricultural and Collection Practice, GACP).

Μονάδα Πρωτογενούς Επεξεργασίας

Μονάδα Πρωτογενούς Επεξεργασίας

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

Μετά τη συγκομιδή τους, τα φυτά μεταφέρονται στη μονάδα πρωτογενούς επεξεργασίας, όπου πραγματοποιείται η διαλογή, η ξήρανση, η κοπή των ανθών, και στη συνέχεια η πρωτογενής συσκευασία του ξηρού ανθού και η αποθήκευσή του.

 

Κάθε στάδιο της πρωτογενούς επεξεργασίας πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με κατάλληλα επιλεγμένο και αξιολογημένο εξοπλισμό που διασφαλίζει την ποιότητα του προϊόντος.

 

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται μετά τη συγκομιδή είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Αρχές Ορθής Καλλιέργειας και Συγκομιδής (GACPs), καθώς και τους Κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GMPs).

Μονάδα Παραγωγής και Συσκευασίας Ξηρού Ανθού & Ελαίων

Μονάδα Παραγωγής και Συσκευασίας Ξηρού Ανθού & Ελαίων

Μονάδα Παραγωγής και Συσκευασίας Ξηρού Ανθού

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

Μονάδα Παραγωγής και Συσκευασίας Ελαίων

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

Η μονάδα παραγωγής χρησιμοποιεί τον ξηρό ανθό κάνναβης ως πρώτη ύλη για την παρασκευή τελικών φαρμακευτικών προϊόντων. Διαθέτει κατάλληλους χώρους και εξοπλισμό για την παραγωγή ελαίων κάνναβης μέσω διαδικασίας βοτανικής εκχύλισης και χρήσης του εκχυλίσματος για την παραγωγή προϊόντων σε πόσιμη μορφή.

 

Το εργοστάσιο συμμορφώνεται πλήρως με τις σύγχρονες προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτει μία μονάδα παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων. Περιλαμβάνει διαβαθμισμένους χώρους υψηλής καθαρότητας, που συμφωνούν με τους κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής και τα διεθνή πρότυπα (ISO 14644 Class D).

 

Οι μονάδες παραγωγής και συσκευασίας λειτουργούν με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα GMP και αποτελούνται από υψηλής τεχνολογίας και υψηλής απόδοσης γραμμές παραγωγής / συσκευασίας, για διάφορες φαρμακοτεχνικές μορφές.

 

Το κεντρικό κτίριο περιλαμβάνει, επίσης, χώρο αποθήκευσης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, τελικών προϊόντων και βασικών αναλωσίμων. Σε κοντινή απόσταση, βρίσκονται βοηθητικές εγκαταστάσεις για την υποστήριξη των παραγωγικών λειτουργιών, όπως σύστημα παραγωγής καθαρού νερού, λέβητες, γεννήτριες ατμού, αεροσυμπιεστές κλπ.

Παραγωγική Μονάδα

Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας & Ποιοτικός Έλεγχος

Με στόχο τη δημιουργία προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των ασθενών, η Tikun Olam Europe έχει δημιουργήσει ένα καθολικό σύστημα ποιότητας και ελέγχου που διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων της. Σε όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με την καλλιέργεια, την παραγωγή, τη συσκευασία, τον ποιοτικό έλεγχο και την εφοδιαστική αλυσίδα, εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι το τελικό προϊόν είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του και κατάλληλο για την ενδεδειγμένη χρήση του.

Κάθε στάδιο της διαδικασίας -από την καλλιέργεια μέχρι την αποστολή του τελικού προϊόντος – πραγματοποιείται υπό την επιτήρηση του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας & Ποιοτικού Ελέγχου της Εταιρείας, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις GMP/GACP και ISO 9001:2015 και την Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα του προϊόντος.

Το εργοστάσιο συμμορφώνεται, επίσης, με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 14001:2015 και ISO 45001: 2018 που αφορούν στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, αντίστοιχα.