Συγκεκριμένη ποικιλία του φυτού της κάνναβης, με ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένο χημικό προφίλ.