Τα φυτοκανναβινοειδή είναι συστατικά του φυτού της κάνναβης και αποτελούν μία ομάδα ενώσεων οι οποίες αλληλοεπιδρούν με τους υποδοχείς του ενδοκαναβινοειδούς συστήματος. Μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί τουλάχιστον 60 φυτοκανναβινοειδή. Η δομή τους σχετίζεται με αυτή της Τετραϋδροκανναβινόλης (THC). Τα κυριότερα φυτοκανναβινοειδή είναι η Τετραϋδροκανναβινόλη (THC), η κανναβιδιόλη (CBD), η καναβιγερόλη (CBG) και η καναβινόλη (CBN). Ένας άλλος τύπος κανναβινοειδών είναι τα ενδοκανναβινοειδή, τα οποία δημιουργούνται στο σώμα και περιλαμβάνουν το ανανδαμίδιο και το 2-AG. Τέλος, υπάρχουν τα κανναβινοειδή που συντίθενται σε εργαστήρια και ονομάζονται συνθετικά κανναβινοειδή.