Ως φαρμακευτική κάνναβη οριζονται οι ποικιλίες του φυτού Cannabis Sativa L, με περιεκτικότητα σε THC άνω του 0,2%.  

Σύμφωνα με τον νόμο 4801 (ΦΕΚ 83/Α’/24-05-2021) επιτρέπεται η παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%.

Στην Ελλάδα, οι εγκεκριμένες θεραπευτικές ενδείξεις των Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης είναι οι εξής:

  • Πρόληψη και αντιμετώπιση ναυτίας ή/και εμέτων, από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων
  • Νευροπαθητικός πόνος, καρκινικός πόνος, επιμένων άνω των τριών μηνών, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται σε άλλα θεραπευτικά σχήματα ή παρεμβάσεις ή όταν τα διαθέσιμα για την αντιμετώπισή του θεραπευτικά σχήματα δε γίνονται καλά ανεκτά ή αντενδείκνυνται για τον συγκεκριμένο ασθενή
  • Σπαστικότητα και πόνος σε ασθενείς με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας