Θεραπεία με THC

Φαρμακευτική Κάνναβη
Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC)

Παρά το γεγονός ότι η φαρμακευτική κάνναβη χρησιμοποιείται στην ιατρική εδώ και χιλιάδες χρόνια, το κύριο ψυχοδραστικό της συστατικό, η Δ9-τετραυδροκανναβινόλη (THC), απομονώθηκε σε καθαρή μορφή και μελετήθηκε μόλις το 1964. Τα τελευταία χρόνια, προκύπτουν ολοένα και περισσότερα δεδομένα για το ρόλο του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος (ΕΚΣ) σε διάφορες φυσιολογικές και παθοφυσιολογικές διεργασίες. Η THC, μιμούμενη τα ενδογενή συστατικά του ανθρώπινου οργανισμού, ανανδαμίδη και 2-αραχιδονογλυκερόλη (ενδοκανναβινοειδή), τα οποία ενεργοποιούν τους κανναβινοειδείς υποδοχείς CB1 (εντοπίζονται κυρίως στο Κεντρικό και Περιφερικό Νευρικό Σύστημα) και CB2 (εκφράζονται κυρίως στο ανοσοποιητικό σύστημα) εμφανίζει μεγάλη ποικιλία βιολογικών δράσεων.

Ως εκ τούτου, η φαρμακευτική κάνναβη και τα παράγωγά της μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη φαρμακευτικών σκευασμάτων. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων ενός αυξανόμενου αριθμού ελεγχόμενων κλινικών μελετών επιβεβαιώνει τη δράση της THC ως αντι-εμετικό, διεγερτικό της όρεξης (καρκίνος και AIDS), αναλγητικό καθώς και ως αγωγή για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας και διάφορα άλλα νευρολογικά σύνδρομα. Παράλληλα, η THC και άλλα φυτικά συστατικά της κάνναβης παρουσιάζουν νευροπροστατευτικές ιδιότητες. Ωστόσο, απαιτείται η διεξαγωγή περαιτέρω κλινικών δοκιμών, καλύτερα σχεδιασμένων και προσεκτικά εκτελεσμένων, οι οποίες θα έχουν ως πρωτεύοντα στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φαρμακευτικών σκευασμάτων που έχουν ως βάση την THC σε αυτές τις καταστάσεις.

Στην Ελλάδα, οι εγκεκριμένες θεραπευτικές ενδείξεις των Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης είναι οι εξής:
1. Πρόληψη και αντιμετώπιση ναυτίας ή/και εμέτων, από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων
2. Νευροπαθητικός πόνος, καρκινικός πόνος, επιμένων άνω των τριών μηνών, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται σε άλλα θεραπευτικά σχήματα ή παρεμβάσεις ή όταν τα διαθέσιμα για την αντιμετώπισή του θεραπευτικά σχήματα δε γίνονται καλά ανεκτά ή αντενδείκνυνται για τον συγκεκριμένο ασθενή
3. Σπαστικότητα και πόνος σε ασθενείς με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

shutterstock 1384429181

Σύμφωνα με τον νόμο 4801 (ΦΕΚ 83/Α’/24-05-2021) επιτρέπεται η παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%.
Το φυτό της κάνναβης του είδους Cannabis sativa L κατηγοριοποιείται σε τρία διαφορετικά υπο-είδη/ ποικιλίες:

  • Τη Cannabis sativa
  • Τη Cannabis indica και
  • Τη Cannabis ruderalis.

Οι υβριδικές ποικιλίες κάνναβης αποτελούν μια τέταρτη κατηγορία. Έχουν δημιουργηθεί από τους καλλιεργητές με σκοπό τη δημιουργία φυτών που συγκεντρώνουν επιθυμητές ιδιότητες από περισσότερα υπο-είδη.
Η Tikun διαθέτει μοναδικά στελέχη φαρμακευτικής κάνναβης, τα οποία προστατεύονται από διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και των οποίων η αποτελεσματικότητα έχει δοκιμαστεί στο κλινικό πεδίο. Τα στελέχη αυτά αποτελούν τη βάση για τα υπό ανάπτυξη φαρμακευτικά σκευάσματα που θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά, αφότου λάβουν τις απαραίτητες εγκρίσεις.