Υποδοχείς CB1 και CB2

Οι υποδοχείς CB1 εντοπίζονται κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ οι υποδοχείς CB2 βρίσκονται κυρίως στο ανοσοποιητικό και περιφερικό νευρικό σύστημα.

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin