Σεβασμός στο Φυσικό Περιβάλλον

Η Εταιρία προγραμματίζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με στόχο την περαιτέρω στήριξη της τοπικής κοινωνίας, μέσα από δράσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων της.

shutterstock 578166598

Ενεργειακό αποτύπωμα

Η εταιρία Tikun Olam Europe πρόκειται να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1.21 MWp, στο πλαίσιο του προγράμματος Net Metering (Αυτοπαραγωγή με Ενεργειακό Συμψηφισμό), στις εγκαταστάσεις της στην περιοχή Εξαμίλια, Κορίνθου.

Με τη μέθοδο Net Metering γίνεται ενεργειακός συμψηφισμός της παραγόμενης από τον φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει στον βιομηχανικό καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος ή ακόμα και το σύνολο των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει. Το σχήμα του ενεργειακού συμψηφισμού δημιουργεί ένα δίχτυ προστασίας έναντι της μεταβλητότητας των τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μελέτη θα ακολουθήσει υψηλά πρότυπα σχεδιασμού και η κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών ΕΝ 62446.

Η διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας θα πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα μιας μακρόπνοης και υπεύθυνης επιχειρηματικής στρατηγικής για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Η Tikun Europe με την υλοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού μειώνει δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμά της, αποτρέποντας κάθε χρόνο την έκλυση 1,500 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. Συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω καύσης ορυκτών καυσίμων.

Η υλοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού αποτελεί ένα ορόσημο και σηματοδοτεί το έμπρακτο ενδιαφέρον της εταιρίας, τόσο για ενεργειακή εξοικονόμηση όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος.